D.U.K.

Bendra informacija dažniausiai užduodamiems klientų klausimams:

Kanalizacija

 1. Kokios yra nuotekų šalinimo sistemų rūšys?
 2. Nuotekų kaupimo kanalizacijos sistema yra pasirenkama dažniausiai privačių namų gyventojų. Tai bene pigiausia nuotekų šalinimo sistema atokiau nuo miesto esantiems ūkio objektams. Nuotekų kaupimo šulinius dažniau reikia valyti, priklausomai nuo kaupimo talpos tūrio. Kaupimo rezervuarai dažniausiai būna gelžbetonio arba stiklopluoščio talpos. Gelžbetoninės talpos yra pigiausias variantas renkantis nuotekų kaupimo tipą. 
 • Nuotekų valymo sistemos yra kiek brangesnė alternatyva renkatis kanalizacijos sistemos rūšį. Šis tipas pasižymi tuo, kad reikalauja mažiau priežiūros, t.y. rečiau reikia valyti sumontuotas valymo talpas. Ši nuotekų sistema yra dažniausiai montuojama ūkio objektuose, kuriuose pasitaiko daugiau cheminių ir organinių teršalų. Sukauptą ir perfiltruotą vandenį iš valymo talpos galima naudoti antrą kartą kaip techninį vandenį. 
 • Prisijungiant prie centrinės miesto sistemos. Esant gyvenamajam namui ar kitos paskirties objektui arti miesto centrinės nuotekų sistemos, yra galimybė nebrangiai prisijungti prie bendro nuotekų tinklo. Tokiu atveju nereikalinga absoliučiai jokia namo savininkų priežiūra eksploatacijos laikotarpyje
 • Kanalizacijos talpos dydis?

Nuotekų talpos dydis priklauso nuo žmonių skaičiaus gyvenamajame name. 

 • 2 – 6 asmenų šeimai užtenka apie 2,8 kub.m. talpos nuotekų valymo sistemoje. Talpos diametras siektų iki 1,5m., todėl žemės sklype reiktų paskirti panašaus pločio vietą, kuri būtų lengvai pasiekiama nuotekų sistemą aptarnaujančiam transportui. 
 • Esant sumontuotai nuotekų kaupimo rezervuarui, talpų dydžiai pasiskirstitų taip:
  • 2-3 asm. šeimai užtenka 8,5 kub.m. talpos.
  • 3-4 asm. šeima – 12 kub.m. 
  • 5-7 asm. šeima – 16 kub.m. ir t.t.

Nuotekų kaupimo rezervuoras yra montuojamas po žeme, todėl žemės sklypo paviršiaus būtų matyti tik šulinio dangtis. Kanalizacijos kaupimo talpą taip pat rekomenduojama statyti lengvai privažiuojamoje vietoje. 

 • Šulinio tipai: 

Įprastai nuotekų sistemoje yra montuojami gelžbetonio tipo šuliniai nuotekų linijos posūkiuose. 

 • Kaip vyksta kanalizacijos įrengimas? 
  • Turi būti parengtas kanalizacijos (dažniausiai rengiamas kartu su inžinierinių sistemų projektu) projektas pagal kurį bus vėliau montuojami tinklai
  • Suderinamos detalės: laikas, sąlygos, montavimo būdas su statybų rangovu. 
  • Vyksta kasimo, sistemos įrengimo ir prijungimo darbai. Darbo trukmė prilkauso individualiai, tačiau iš praktikos žinome, kad standartiniam gyv. namui  tinklai sumontuojami per 1-3 d.d.
  • Kanalizacijos tinklas (galimai kartu su kitais inžinieriniais tinklais) yra priduodami jį eksloatojančioms organizacijoms. Užtrunka iki 2-4 sav. 

P.S. Visus inžinerinius tinklus pigiausia ir patogiausia atlikti prieš pradedant namo statybas

 • Kasimo budai:
  • Rankiniu būdu, kai kasimo gylys nėra didelis. Taip pat, vietose, kur yra kitų inžinierinių tinklų, t.y. elektros kabeliai ir pan. Kasimo darbus atliekant rankiniu būdu yra mažiau pažeidžiamas gerbūvis.
 • Dažniausiai montuojant kanalizacijos sistemą yra naudojamas įvairių kaušo talpų ekskavatorius. Ekskavatoriaus efektyvumas yra žymiai didesnis ir kasimo procesas vyksta greičiau.
 • Koks yra turėtų būti kanalizacijos nuolydis?

Kad kanalizacijos tinklas veiktų tinkamai, apie 2cm. nuolydis turi būti taikomas 1 nuotekų vamzdžio metrui arba bent jau 1-2%. Nesilaikant standartų atitinkamo nuolydžio, padidėja tinklo užsikimšimo galimybė. 

 • Vietines kanalizacijos reikalavimai

Norint, kad kanalizacijos sistema veiktų sklandžiai, ji turi būti sumontuota pagal visas bendras taisykles. Visi normatyvų nesilaikymai ne tik gali apsunkinti klientui tinklų eklspoataciją (padidina avarijų galimybę ir t.t.), bet ir padidina riziką, jog sumontuotas nuotekų tinklas nebus patvirtintas tinklą eksploatuojančių institucijų. 

Svarbiausi aspektai montuojant kanalizacijos sistemą: 

 • Gylis
  • Atstumas nuo namo
  • Vamzdžių nuolydis
  • Vamzdžio diametras ir kiti vamzdžio parametrai
  • Atstumas nuo vandentiekio, elektros ir kitų tinklų
  • Paviršinių tinklo dalių tipas transporto važiuojamoje dalyje 
  • Ir kiti svarbūs niuansai. 
 • Nuotekų valymas

Priklauso nuo kanalizacijos sistemos tipo. Daugybė skirtingų įmonių teikia asenizacijos paslaugas, todėl pasirinkus bet kokią nuotekų sistemos principą, rasite kas Jums išvalys šulinius. Vienu išvežimu transporto priemonė gali išvežti apie 6-14kub.m. 

 • Kaina priklauso

Kanalizacijos įrengimo kaina priklauso nuo daug faktorių, tačiau svarbiausi nuotekų sistemos montavimo įkainiai kinta pagal šiuos faktorius:

 • Kasimo gylio
  • Tinklo dydis, t.y. vamdžių ilgis, medžiagų kiekis, vamdžių diametrai ir t.t.
  • Reljefas, nuo kurio priklauso privažiavimo galimybės ir pan. 
  • Paviršutinė danga ir jos atstatymas. Pvz., kasimas po asfaltu darbų kainą didina vien dėl jo atsatymo pabaigoje. 
  • Medžiagų kokybės
  • Kanalizacijos montavimo rangovo kompetencijos

UAB “Davingė” parengia kiekvienam klientui individualų kokybės ir kainos santykį ir atsako, kad nebūtų bergždiai leidžiamos kliento investicijos ir priimami techniškai blogi montavimo sprendimai. 

Vandentiekis

 1. Projektavimas 

Procesas trunkantis kelias savaites, kai Jums yra suprojektuojamas detalus vandentiekio tinklo planas, įskaitant medžiagų kiekį, kasimo apimtis, gerbūvio atstatymo ir kitus svarbius parametrus.

Vandentiekio projektas yra suderinamas su atsakingomis organizacijomis ir juo yra vadovaujamasi statybų metu. Vandentiekos projekto kaina priklauso nuo statybų apimčių: apie  100 – 300 Eur.

 • Montavimo leidimai

Prieš pradedant statybos darbus Valstybinėje ar privačios nuosavybės žemėje, reikalingi kasimo leidimai. 

 • Gręžinys ar šulinys:

Nesant galimybių prisijungti prie centralizuoto miesto vandentiekio, rekomenduojama įsirengti vandens gręžinį dėl šių priežasčių: kokybiškesnio vandens, maksimaliai sumažintos tikimybės užteršti gręžinio vandenį, ilgaamžiškumo, eksploatacijos paprastumo. Taip pat, šulinys gali aptarnauti didesnį žmonių skaičių, kadangi giluminių vandenų kiekis yra beveik neišsenkamas. Jei planuojate įsirengti gręžinį vandens tiekimui, Jums prireiks papildomos dokumentacijos įregistruojant Lietuvos geologijos tarnyboje. 

Šulinį rekomenduojama montuoti, kai Jūsų vandens poreikiai nėra dideli. Tai gali būti vasarnamis ar sodas, į kurį užsukate keliasdešimt kartų per metus. Svarbu, kad šulinys būtų pakankamu atstumu (ne mažiau 5 metrų, rekomenduojama kuo tuoliau) nuo pastato, elektros tinklų ir dirbamų laukų. Taip pat, ne mažiau 30 metrų nuo nuotekų surinkimo talpų. Ūkininkų pilami trąšai į gruntą gali užteršti gruntinį vandenį. 

 • Nuolydis 

Nuolydis vandentiekio tiekimui nėra svarbus. 

 • Vendentiekio sistemų valdymo šulinys:

Vandentiekio srautui valdyti nėra būtinas gelžbetoninis ar kito tipo šulinys. Vandens srauto kontroliavimas gali būti valdomas prailginto veleno sklende nuo žemės paviršiaus. 

Esant butinybei įrengti šulinį, jog būtų patogus priėjimas prie vandentiekio linijos, dažniausiai yra montuojamas gelžbetonio tipo šulinys. 

 • Vandentiekio sistemų bendri reikalavimai :
 • Bakeriologinis užterštumas – vandens kokybė turi atitikti bakteriologinio užterštumo normtyvus. 
 • Vamzdynų praplovimas sumontavus vandentiekio tinklus – įrengus vandentiekio sistemas, jos turi būti švarios prieš pradedant jų eksploataciją 
 • Montavimo tikslumas – blogai parinkus medžiagas ar/ir blogai jas sujungus, yra didelė tikimybė vandentiekio avarijai ateityje. Todėl visada yra geriau patikėti montavimo darbus šitos srities specialistams. 
 • Kaina priklauso nuo šitų kriterijų:
  • Kasimo gylis
  • Tinklo dydis, t.y. vamdžių ilgis, medžiagų kiekis, vamdžių diametrai ir t.t.
  • Reljefas, nuo kurio priklauso privažiavimo galimybės ir pan. 
  • Paviršutinė danga ir jos atstatymas. Pvz., kasimas po asfaltu darbų kainą didina vien dėl jo atsatymo pabaigoje. 
  • Medžiagų kokybė
  • Vandentiekio montavimo rangovo kompetencijos

UAB “Davingė” parengia kiekvienam klientui individualų kokybės ir kainos santykį ir atsako, kad nebūtų bergždiai leidžiamos kliento investicijos ir priimami techniškai blogi montavimo sprendimai. 

Lietaus nuotekos 

 1. Kaip įsirengti lietaus sistemas? 
  1. Turi būti parengtas lietaus nuotekų (dažniausiai rengiamas kartu su kitų inžinierinių sistemų projektu) projektas pagal kurį bus vėliau montuojami tinklai
  1. Suderinamos detalės: laikas, sąlygos, montavimo būdas su statybų rangovu. 
  1. Vyksta kasimo, sistemos įrengimo ir prijungimo darbai. Darbo trukmė prilkauso individualiai, tačiau iš praktikos žinome, kad standartiniam gyv. namui  tinklai sumontuojami per 1-3 d.d.
  1. Lietaus nuotekų tinklas (galimai kartu su kitais inžinieriniais tinklais) yra priduodami jį eksloatojančioms organizacijoms. Užtrunka iki 2-4 sav. 

P.S. Visus inžinerinius tinklus pigiausia ir patogiausia atlikti prieš pradedant namo statybas

 • Nuolydis

Toks pat, kaip ir buitinių nuotekų sistemų – 1-2%. Padarius per didelį nuolydį, yra didelė tikimybė, kad vamzdynų posūkiose sujungimo dalys gali neatlaikyti slėgio. 

 • Nuotekų valymas ir 

Lietaus surinkimo taškuose yra montuojami vandens kaupimo rezervuarai, iš kurių vėliau vanduo gali būti naudojamas laistymui. Taip pat, kad sulaikyti paviršinius riebalus yra montuojamos naftos gaudyklės, kuriuos apsaugo riebalų patekimą į aplinką ir lietaus nuotekų sistemas.

 • Vamzdžių diametras:

Lietaus nuotekų vamzdžiai yra platesni, nei buitinių nuotekų vamzdžiai dėl reikalingo didesnio pertekėjimo srauto 

 • Lietaus nuotekų sistemos šuliniai:

Dažniausiai tai yra PVC/PP/PE medžiagos šuliniai, kurie pasižymi lengvu montavimo procesu, paprastu transportavimo metodu (lengva medžiaga), ilgaamžiškumu ir žema kaina.